Mengenai Saya

Foto saya
Aku harus tetap hidup, meskipun aku telah Mati, dan Aku tak boleh Mati ketika au masih Hidup inilah Aku ;)
Diberdayakan oleh Blogger.
RSS

DO'A TALAK BALA

Doa ini dibaca ketika terpaksa akan melakukan aktivitas pada hari nahas khususnya saat akan melakukan safar (perjalanan) pada hari nahas atau perjalanan yang menakutkan.
Lâ hawla walâ quwwata illâ billâh, ufarriju biha kulla kurbatin.
Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah, dengannya (daya dan kekuatan-Nya) aku mohon dihilangkan semua penderitaan.
Lâ hawla walâ quwwata illâ billâh, uhillu biha kulla `uqdatin.
Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah, denganya aku mohon dilepaskan semua kesulitan.
Lâ hawla walâ quwwata illâ billâh, ujillu biha kulla zhulmatin.
Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah, dengannya aku mohon diterangkan semua kegelapan.
Lâ hawla walâ quwwata illâ billâh, ufattihu biha kulla bâbin.
Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah, dengannya aku mohon dibukakan semua pintu kemudahan dan keselamatan.
Lâ hawla walâ quwwata illâ billâh, asta`înu biha `alâ kulli syiddatin wa mushîbah.
Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah, dengannya aku mohon pertolongan terhadap semua ketakutan dan musibah.
Lâ hawla walâ quwwata illâ billâh, asta`înu biha `alâ kulli amrin yanzilubî.
Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah, dengannya aku mohon pertolongan terhadap semua urri semua yang aku khawatirkan.
Lâ hawla walâ quwwata illâ billâh, a`tashimu biha min kulli mahdzûrin uhâdziruhu.
Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah, dengannya aku mohon penjagaan
Lâ hawla walâ quwwata illâ billâh, astawjibu bihal `afwa wal`âfiyah war-ridhâ minallâhi.
Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah, dengannya aku mohon keharusan ampunan, keselamatan dan ridha Allah.
Lâ hawla walâ quwwata illâ billâh, tafruqu a`dâallâhi wa ghalabat hujjatullâh wa baqiya wajhullâh.
Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah, hancurlah musuh-musuh Allah, menanglah Hujjah Allah, dan kekallah wajah Allah.
Lâ hawla walâ quwwata illâ billâh
Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah.
Allâhumma Rabbal arwâhil fâniyah, wa Rabbal ajsâdil bâliyah, wa Rabbasy syu`ûril mutama`ithah, wa Rabbal julûdil mumazziqah, wa Rabbal `izhâmin nâkhirah, wa Rabbas sâ`atil qâimah.
Ya Allah, Tuhan semua ruh yang fana’, Tuhan semua jasad yang hancur,Tuhan semua rambut yang gugur, Tuhan semua kulit yang hancur, Tuhan semua tulang yang terpecah-pecah, Tuhan hari kiamat yang pasti akan terjadi.
As-aluka yâ Rabbi an tushalliya `alâ Muhammadin wa ahli baytihith thâhirîn waf`al bî kadzâ bikhafiyyi luthfika yâ Dzal jalâli wal ikrâm, âmîna âmîn yâ Rabbal `âlamîn.
Ya Rabbi, Aku mohon kepada-Mu sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan Ahlul baitnya yang suci, dan bantulah aku dalam …. dengan karunia-Mu yang tersembunyi, wahai Pemilik keagungan dan kemuliaan, amin amin ya Rabbal `alamin.
Wassalam, Semoga bermanfaat.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar:

Posting Komentar